Tag Archives: Rudolf Carnap

Apie linksmą Rudolfo Carnapo atradimą

Ronald N. Giere pasakoja apie tokią ironišką Rudolfo Carnapo citatą (gal ir neišspausdintą) apie Karlą Popperį: Carnapas sakęs, kad jis išsiaiškino, kad atstumas nėra simetriškas santykis, kadangi atstumas tarp jo ir Popperio yra labai mažas, bet atstumas tarp Popperio ir jo yra labai didelis (iš Taking the naturalistic turn, or, How real philosophy of science is done, organized and moderated by Werner Callebaut, University of Chicago Press, 1993, p. 39).

Tai susiję su tuo, kaip skirtingai Carnapas ir Popperis traktavo skirtumus tarp savo požiūrių (Karlas Popperis pabrėždavo skirtumus).

Posted in idėjos | Tagged , | Leave a comment

Tekstai iš Rudolfo Carnapo knygos

Tinklalapyje HIST-ANALYTIC ką tik įdėti rinktiniai tekstai iš žymios Rudolfo Carnapo knygos “Loginė kalbos sintaksė” (1934 m. “Logische Syntax der Sprache”, angliškas vertimas 1937 m. “The Logical Syntax of Language”).

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Rudolfo Carnapo raštai

Rengiamas naujas Rudolfo Carnapo raštų leidimas, į kurį turėtų patekti visi publikuoti filosofiniai darbai. Rinkinyje turėtų būti ir įvadiniai kritiniai straipsniai, ir aiškinančios pastabos. Dabar planuojama išleisti 14 tomų:
I: Early Writings 1922-1927
II: Der logische Aufbau der Welt
III: Pre-Syntax Logic 1927-1934
IV: Anti-Metaphysical Writings 1928-1934
V: Logical Syntax
VI: Logic and Epistemology 1932-1942
VII: Studies in Semantics
VIII: Late Writings 1944-1972 and Symbolic Logic
IX: Inductive Logic 1945-1973
X: Inductive Logic, from Studies in Inductive Logic and Probability
XI: Logical Foundations of Probability
XII: Philosophical Foundations of Physics, and apparatus
XIII: Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, Pt. 1
XIV: Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, Pt. 2

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment