Tag Archives: mokslo filosofijos renginiai

Mokslo filosofijos disertacija

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2011 m. liepos 1 d. 16 val. Adolfas Mackonis gins disertaciją iš mokslo filosofijos srities. Kokia tiksli disertacijos pavadinimo formuluotė, nežinau. Internete mačiau porą pavadinimo variantų - "Geriausiai paaiškinančios išvados teisingumo ribos", "Geriausio paaiškinimo išvedimo patikimumo ribos". Bet tai smulkmenos. Visais atvejais disertacija skirta geriausio aiškinimo argumento (inference to the best explanation) analizei. Disertacijos anotacija iš LMT tinklalapio:

"Disertacija skirta geriausio paaiškinimo išvedimo (GPI) analizei. Pirma, tyrimas eksplikuoja, kas yra GPI, ką žymi sąvoka aiškinamoji galia. Antra, tyrimas įvertina GPI pretenzijų į tiesą apginamumą – ar teisinga yra hipotezė, jeigu ji yra geriausias tam tikro reiškinio paaiškinimas. GPI skleidžiamas kaip materialaus samprotavimo forma, kuri priskiria teisingumą toms hipotezėms, kurios tarp savo varžovių pasižymi aukščiausiu aiškinamųjų veiksnių laipsniu: mažiausiai prieštarauja pripažintam žinojimui, unifikuoja svarbiausius reiškinius, yra giliausias paaiškinimas ir yra paprasčiausias paaiškinimas. Kritikuojamas tikimybinis požiūris į GPI. Išskiriami ir aprašomi keturi literatūroje randami GPI kaip vedančio į tiesą pagrindimo būdai: patikimumo-koherentinis, evoliucinis, tikimybinis bei empirinis-istorinis. Teigiama, kad nors GPI padeda įvertinti paaiškinimų tikimybių pasiskirstymą ir yra plačiai paplitusi praktika, dėl prastos atrankos argumento, galimo aiškinamųjų veiksnių nebendramatiškumo, pesimistinės indukcijos argumento ir argumento "atsarga gėdos nedaro" žinomi GPI kaip vedančio į tiesą pagrindimo būdai nėra pakankami – GPI išvadų teisingumas yra atsitiktinis."

Nei disertacijos, nei santraukos nemačiau, o tik šią anotaciją, tai sunku ką aptarti. Atkreipčiau kol kas tik dėmesį, kad daug kas čia priklauso nuo to, kokiu būdu vartojamas žodis "atsitiktinis" (žr. anotacijos pabaigą). O koks pateiktųjų filosofinių kontraargumentų (prastos atrankos argumentas, galimo aiškinamųjų veiksnių nebendramatiškumas, pesimistinės indukcijos argumentas ir argumentas "atsarga gėdos nedaro") išvadų neteisingumo ar teisingumo (?) pobūdis - "atsitiktinis", ar kaip?

Beje, nors ir nelabai supratau dėl "aiškinamųjų veiksnių nebendramatiškumo", nebendramatiškumo idėja mokslo filosofijoje bendrai priklauso prie labiausiai lazdas perlenkiančių idėjų (ir čia tik švelniai tariant). Pesimistinė indukcija verta dėmesio, bet nėra tokia įspūdinga - nėra reikalo į mokslo istorijos teorines struktūras žiūrėti kaip į monolitinius nediferencijuotus (spekuliatyvumo prasme) darinius, o ir metodologinių pamokų iš praeities mokslo galima išmokti. Geram ūpui esant kas nors gal net gali sugalvoti optimistinę indukciją. O argumentui "atsarga gėdos nedaro" galima iškelti kitą - "kartais atsarga gėdos nedaro, o kartais daro (o kartais ir visai gali suparaližuoti veiksmus)".

Posted in įvairūs | Tagged , , | Leave a comment

Konferencija “Scientia et Historia – 2011”

2011 m. kovo 24-25 d. vyks Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija "Scientia et Historia – 2011". Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, 216 k. (buvęs Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, Saltoniškių 58). Čia (doc failas) galite rasti konferencijos programą. Pirmoji diena skirta filosofinio ir sociologinio pobūdžio dalykams, antroji diena - daugiausiai Lietuvos mokslo istorijos dalykams.

Beje, nepaisant mano pranešimo pavadinimo ("Dudley Shapere mokslo kaitos koncepcija"), pranešimas nebus referatinio pobūdžio: aš tik trumpai (kaip trumpai, dar neaišku, pažiūrėsiu, kiek laiko bus) paminėsiu keletą amerikiečių mokslo filosofo Dudley Shapere idėjų ir susikoncentruosiu ties viena iš centrinių problemų, susijusia su jo teiginiu, kad joks mokslo aspektas nėra apsaugotas nuo pokyčių, kad vyksta mokymasis ne tik dalykinėje, bet ir metodologinėje mokslo sferoje ir t.t. Šioje vietoje yra dalykų, kurie veda prie giluminių problemų, bet, sakyčiau, prieš giliai kasant svarbu ir ne taip giliai pakasinėti (beje, tai nebloga praktinė taisyklė filosofijoje).

Posted in konferencijos | Tagged , , | Leave a comment

Konferencija “Scientia et Historia – 2010″

Kovo 25-26 d. vyks konferencija "Scientia et Historia – 2010". Pagrindinės sesijos vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (buvęs Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, Saltoniškių 58). Čia (doc failas) galite rasti konferencijos programą.

Posted in konferencijos | Tagged | Leave a comment

HOPOS 2010

2010 m. birželio 24-27 d. vyks aštuntasis Tarptautinės mokslo filosofijos istorijos draugijos (HOPOS) kongresas. Vieta - Vidurio Europos universitetas (Central European University, Budapeštas, Vengrija).

Posted in konferencijos | Tagged | Leave a comment

Konferencija “Pažanga medicinoje”

Įdomi turėtų būti konferencija "Pažanga medicinoje", vyksianti Bristolyje šių metų balandžio 13-15 d. Konferencija stengiamasi pasitelkti požiūrius iš filosofijos, istorijos, medicinos mokslo bei klinikinės praktikos. Tai turėtų būti vienas iš atvejų, kai tarpdiscipliniškumo siekimas nėra tuščia retorika (tai paminėjau, nes apeliacijos į "tarpdiscipliniškumą" vis labiau tampa retorine priemone, kai neturima, ko pasakyti; taip pat ir Lietuvoje).

Tikiuosi tik, kad antipsichiatrų nebus.

Atkreipiu dėmesį, kad John Worrall pastaruoju metu nemažai dėmesio skyrė medicinos metodologinėms problemoms, pavyzdžiui "What Evidence in Evidence-Based Medicine" žurnale "Philosophy of Science".

Sudomino pranešimas "Why was Semmelweis’ discovery controversial?" (Raphael Scholl). Iš viso Ignazo Semmelweiso atvejis (tiek atradimas, tiek pasipriešinimas jam) yra labai įdomus ir iš istorinės, ir iš filosofinės-metodologinės pusės.

Posted in konferencijos | Tagged , , | Leave a comment

Seminaras apie mokslinį realizmą

Londono ekonomikos mokykloje balandžio 28-29 d. vyks įdomus seminaras apie mokslinį realizmą "Scientific Realism Revisited" kaip projekto "Contingency and Dissent in Science" dalis. Johno Worrallo pranešimo pavadinimas ("Realisms for sale: entity, experimental, structural (epistemic and ontic), partial, 'full-on' .... But will the real realism stand up please?") gana uždegantis "tikro realizmo" klausimu, kai mokslinio realizmo rūšių kiekis pernelyg išaugęs. Bet ir visi pranešimai turėtų būti įdomūs. Šia proga verta prisiminti Philipo Kitcherio 2001 m. straipsnį "Real Realism: The Galilean Strategy".

Kaip pastebiu, Sherrilyn Roush vis darosi populiaresnė. Kažkada su ja buvome susitikę Hanoveryje konferencijoje apie nebendramatiškumą; tada buvome jauni doktorantai (tiesa, nevisiškai jauni, bet doktorantai :)). Buvo įdomu, nors entuziazmas dėl nebendramatiškumo nepadarė man (ir dabar nedaro) jokio įspūdžio, ir tai labai švelniai tariant (tiesmukiškiau suformuluosiu vėliau).

Seminaras yra atviras, tik reikia užsiregistruoti elektroniniu paštu.

Visa programa:
Scientific Realism Revisited
April 28th - April 29th 2009
London School of Economics and Political Science

Tuesday April 28th
Sessions are in Room T206, Lakatos Building, LSE

14.00 – 15.30 John Worrall (Philosophy, LSE)
"Realisms for sale: entity, experimental, structural (epistemic and ontic), partial, 'full-on' .... But will the real realism stand up please?"
15.30 – 16.00 Coffee
16.00 – 17.30 Mauricio Suarez (Philosophy, Complutense University)
"Fictions, inference, and realism"
17.30 – 18.00 Reception
19.00 Speakers’ Dinner

Wednesday April 29th
Sessions are in Room NABLG09, New Academic Building, LSE

8.30 – 9.00 Coffee
9.00 – 10.30 Nancy Cartwright (Philosophy, LSE and UC San Diego)
"Phenomenological realism: how bold should we be?"
10.30 – 12.00 Sherrilyn Roush (Philosophy, UC Berkeley)
"Optimism about the Pessimistic Induction"
12.00 – 13.00 Speakers’ Lunch
13.00 – 14.30 Steven French (Philosophy, Leeds)
"One Trope or Two: How much metaphysics should the realist take with
 her tea?"
14.30 - 15.00 Coffee
15.00 – 16.30 Bradley Monton (Philosophy, University of Colorado at Boulder)
"What constructive 
empiricism gets wrong, and what it might get right"
16.30 – 17.30 Peter Clark (Philosophy, St Andrews)
Comments

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Konferencija “Scientia et Historia – 2009″

Balandžio 2-3 d. vyks 15-toji Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija "Scientia et Historia – 2009". Pagrindinės sesijos vyks Kultūros, filosofijos ir meno instituto salėje (Vilnius, Saltoniškių 58, 216 k.), o edukacinė sesija - Anykščiuose, Vilniaus g. 4. Štai čia (doc failas) galite rasti konferencijos programą.

Posted in konferencijos | Tagged | Leave a comment

EPSA 09

EPSA09poster2009 m. spalio 21-24 d. Vrije universitete Amsterdame vyks antroji Europos mokslo filosofijos asociacijos konferencija. Tarp kviestinių kalbėtojų yra Martin Carrier (Bielefeld), Mary Morgan (London), Elliott Sober (Madison). Pranešimo santrauką (reikia ir ilgos, ir trumpos santraukos) galima siųsti iki 2009 m. sausio 15 d. Konferencija apima visas mokslo filosofijos sritis.

Šiuo metu Europos mokslo filosofijos asociacijos (The European Philosophy of Science Association - EPSA) vykdančiojo komiteto prezidentas yra Stathis Psillos (Athens), viceprezidentas - Stephan Hartmann (Tilburg).

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Mokslo filosofijos asociacijos susitikimas-2008

Už kelių dienų (2008 m. lapkričio 6-8 d.) Pitsburge įvyks 21-oji Mokslo filosofijos asociacijos konferencija (PSA 2008). Visada įdomu pažvelgti į šio, ko gero, solidžiausio mokslo filosofų renginio programą, esančią konferencijos tinklalapyje. Atvyksta filosofų ir iš Europos: David Wallace (Oxford), Maarten van Dyck (Ghent), Tarja Knuuttila (Helsinki), Justin Biddle (Bielefeld), Miklos Redei (LSE), Ilkka Niiniluoto (Helsinki), Jan Sprenger (Tilburg), Alban Bouvier (Ecole Normale Superieure), John Worrall (LSE), Uljana Feest (Technische Universität Berlin), Jeremy Howick (LSE), Stathis Psillos (Athens) ir t.t. Pranešimų tekstų galima tikėtis PhilSci archyve (jau dabar kai kurie yra).

Matau, Johnas Worrallas skaito pranešimą "Evidence and General Rules: A Response to Achinstein, Norton, and Kelly" - idomu, įdomu...

Mokslo filosofijos asociacijos (PSA) prezidentas dabar yra Larry Sklar (University of Michigan), o President-Elect - Nancy Cartwright (London School of Economics/UC-San Diego). PSA valdyba: Craig Callender, Heather Douglas, Alan Hajek, Sandra Mitchell.

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Konferencija “SCIENTIA ET HISTORIA – 2008″

2008 m. kovo 27-28 d. Kultūros, filosofijos ir meno instituto salėje (Vilnius, Saltoniškių 58, 216 k.) vyks metinė 14-toji Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija "SCIENTIA ET HISTORIA – 2008". Štai čia galite rasti konferencijos programą.

Posted in konferencijos | Tagged | Leave a comment

CEU vasaros mokykla “Probabilistic Causality”

2008 m. liepos 21 d.- rugpjūčio 1 d. Centrinės Europos universitetas organizuoja vasaros mokyklą "Probabilistic Causality", skirtą naujausių tikimybinio priežastingumo tyrimų studijoms. Iki vasario 14 d. galima prašyti finansinės pagalbos.

Posted in įvairūs | Tagged , | Leave a comment

Šeštasis Europos analitinės filosofijos kongresas

Visai šalia Lietuvos vyks stambus analitinės filosofijos renginys - tai 2008 m. rugpjūčio 21-26 d. Jogailos universitete Krokuvoje įvyksiantis šeštasis Europos analitinės filosofijos kongresas, organizuojamas Europos analitinės filosofijos draugijos. Tarp sekcijų, skirtų iš esmės visoms filosofijos sritims, aišku, randame mokslo filosofiją, epistemologiją, logiką, sąmonės filosofiją. Visų sekcijų sąrašą ir kitą informaciją galite rasti kongreso tinklalapyje. Pranešimų santraukas galima siųsti iki vasario 29 d.

Posted in konferencijos | Tagged | Leave a comment

Liubomiro Kulvieco 80-ųjų gimimo metinių minėjimas

Sausio 16 d. 15 val. Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakultete minimos Liubomiro Kulvieco 80-osios gimimo metines. Minėjimas vyks Fizikos ir technologijos fakulteto 304 auditorijoje.

Fizikas Liubomiras Kulviecas (1928-1995) daugiau kaip 40 metų dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete. Jis didelį dėmesį skyrė fizikos istorijos ir mechanikos konceptualinių pagrindų klausimams. Tarp jo darbų - straipsniai skirti I. Newtono, I. Barrow, Euklido, A. Einsteino ir kt. mokslinio palikimo analizei.

Posted in įvairūs | Tagged | Leave a comment

Seminaras apie realizmą ir empirinį neapibrėžtumą

2008 m. balandžio 10-12 d. Diuseldorfo universitete organizuojamas seminaras "Theoretical Frameworks and Empirical Underdetermination". Tarp svarstomų temų: struktūrinis realizmas, neapibrėžtumas, empirinis ekvivalentumas, pesimistinės meta-indukcijos argumentas, mokslinių terminų referencija, geriausio aiškinimo argumentas. Labai solidus seminaro pranešėjų sąrašas, tarp jų:
David Papineau (King's College London)
Ioannis

Votsis (Duesseldorf)
James Ladyman (Bristol)
Stathis Psillos (Athens)
John Worrall (London School of Economics)
Martin Carrier (Bielefeld)
Michael Friedman (Stanford)
Steven French (Leeds).

Seminaras yra atviras, bet reikia iš anksto įspėti organizatorius.

Seminaras prasidės nuo eulogijos neseniai mirusio mokslo filosofo Peterio Liptono garbei. David Papineau, pažinojęs Liptoną virš 20 metų - eulogijos autorius.

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Konferencija apie redukciją moksle

2008 m. balandžio 10-12 d. Tilburgo universiteto (Olandija) Logikos ir mokslo filosofijos centre vyks Sidnėjaus-Tilburgo konferencija "Reduction and the Special Sciences". Kviestiniai kalbėtojai: William Bechtel (UCSD), Craig Callender (UCSD), Paul Griffiths (Sydney), Kevin Hoover (Duke), Philip Pettit (Princeton).

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment