Tag Archives: mokslo filosofijos knygos

Ruošiama “Essays in the Philosophy of Chemistry”

Essays in the Philosophy of ChemistryOxford University Press ruošia naują straipsnių rinkinį chemijos filosofijos temomis "Essays in the Philosophy of Chemistry" (red. Eric Scerri ir Grant Fisher). Bus išleista vėliau šiais metais. Sprendžiant iš turinio laukia įdomus skaitinys.

Tarp kitko, paskutinis straipsnis parašytas estų mokslo filosofo Reino Vihalemmo (deja, a.a.).

Nesu "philosophy of X" daugėjimo šalininkas, bet chemijos filosofijoje atsiranda svarbių temų, o ir autorių.

Posted in tekstai | Tagged , , , , , | Leave a comment

Iano Hackingo mokslo filosofijos vadovėlis

Hacking Representing and InterveningVienas iš žavių mokslo filosofijos vadovėlių - tai kanadiečių filosofo Iano Hackingo "Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science" (turi daug leidimų, o pirmą kartą išleistas 1983 m.). Knyga reikšminga ne tik turinio, bet ir stiliaus prasme. Pritariu tiems, kurie pataria tai perskaityti visiems rimčiau kimbantiems į mokslo filosofiją, o ir nekimbantiems praverstų. Tiesa, vadovėlis yra parašytas tokia maniera, kad tie, kurie su tais dalykais nebuvo susidūrę, gali kai ko nesuprasti. Gali tekti derinti su kitu, labiau standartiniu vadovėliu. Arba galima tikėtis, kad dėstytojas pakomentuos keblesnes vietas - tam dėstytojas ir yra. Kaip Ianas Hackingas paaiškina pratarmėje, tai įvadinė knyga, bet "įvadinis" nereiškia "supaprastintas" - įvadinės temos turi būti pakankamai aiškios ir rimtos, kad patrauktų naujokų dėmesį, ir pakankamai dygios, kad sukeltų susidomėjimą tų, kurie jau seniai mąsto apie tai (p. XV).

Ypatingai vertinga yra antroji dalis - dalis apie eksperimentus, kurie taip ilgai mokslo filosofų buvo ignoruojami, kaip jis pats sako. Reikia pabrėžti, kad kalbos apie nekorektišką eksperimentinės mokslo dalies ignoravimą ar sumenkinimą (teorizavimo atžvilgiu) buvo labai prasmingos 1983 m., kai knyga buvo išleista, bet nuo to laiko situacija pasikeitė - filosofinių knygų ir straipsnių apie ekperimentus moksle pasipylė kaip iš gausybės rago. Kaip tik Ianas Hackingas ir buvo vienas iš pagrindinių naujojo eksperimentalizmo judėjimo mokslo filosofijoje įkvėpėju.

Neabejoju, kad knygos antrąją dalį su įdomumu perskaitytų ir gamtos mokslo žmonės - tai labai originali dalis. Beje, Hackingas daug išmoko iš eksperimentatoriaus Francis Everitto, kurį jis apibūdino kaip "talentingą eksperimentatorių su plačiais istoriniais interesais" (p. VII). Kai kurie poskyriai yra netgi pažymėti raide "E" dėl esminės Everitto įtakos.

Planuoju, kad šiame tinklaraštyje paminėsiu kai kuriuos pastebėjimus iš "Representing and Intervening", ypač antrosios dalies. Tarp kitko, pats Hackingas įvade sako, kad knygą galima būtų pradėti nuo antrosios dalies.

Susiję užrašai:
Pasiruošimas konferencijai

Posted in tekstai | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2010

2010 m. 10 000 svarų Lakatoso apdovanojimą už indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Peter Godfrey-Smith (Harvard University) už knygą "Darwinian Populations and Natural Selection" (Oxford University Press, 2009). Kaip ir praeitais metais apdovanota knyga yra iš biologijos filosofijos srities.

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"In 1859 Darwin described a deceptively simple mechanism that he called "natural selection," a combination of variation, inheritance, and reproductive success. He argued that this mechanism was the key to explaining the most puzzling features of the natural world, and science and philosophy were changed forever as a result. The exact nature of the Darwinian process has been controversial ever since, however. Godfrey-Smith draws on new developments in biology, philosophy of science, and other fields to give a new analysis and extension of Darwin's idea. The central concept used is that of a "Darwinian population," a collection of things with the capacity to undergo change by natural selection. From this starting point, new analyses of the role of genes in evolution, the application of Darwinian ideas to cultural change, and "evolutionary transitions" that produce complex organisms and societies are developed. Darwinian Populations and Natural Selection will be essential reading for anyone interested in evolutionary theory."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje randame šios knygos recenziją.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2009

2009 m. Lakatoso apdovanojimą už svarų indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Samir Okasha (Bristol University) už knygą iš biologijos filosofijos "Evolution and the Levels of Selection" (Oxford University Press, 2006). Kaip tradiciškai būna, Samir Okasha skaitys apdovanojimo paskaitą (šių metų gegužės 11 d. Wolfson Theatre, London School of Economics).

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"Does natural selection act primarily on individual organisms, on groups, on genes, or on whole species? Samir Okasha provides a comprehensive analysis of the debate in evolutionary biology over the levels of selection, focusing on conceptual, philosophical and foundational questions. A systematic framework is developed for thinking about natural selection acting at multiple levels of the biological hierarchy; the framework is then used to help resolve outstanding issues. Considerable attention is paid to the concept of causality as it relates to the levels of selection, in particular the idea that natural selection at one hierarchical level can have effects that 'filter' up or down to other levels. Unlike previous work in this area by philosophers of science, full account is taken of the recent biological literature on 'major evolutionary transitions' and the recent resurgence of interest in multi-level selection theory among biologists. Other biological topics discussed include Price's equation, kin and group selection, the gene's eye view, evolutionary game theory, outlaws and selfish genetic elements, species and clade selection, and the evolution of individuality. Philosophical topics discussed include reductionism and holism, causation and correlation, the nature of hierarchical organization, and realism and pluralism."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje yra šios knygos recenzija.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2008

Londono ekonomikos mokykla pranešė, kad 2008 m. Lakatoso apdovanojimas suteikiamas Richard'ui Healey (University of Arizona) už knygą "Gauging What's Real: The Conceptual Foundations of Gauge Theories" (Oxford University Press, 2007). Apdovanojimo paskaitą Richard Healey skaitys šių metų gegužės 14 d. (Old Lecture Theatre, London School of Economics).

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"Gauge theories have provided our most successful representations of the fundamental forces of nature. How, though, do such representations work? Interpretations of gauge theory aim to answer this question. Through understanding how a gauge theory's representations work, we are able to say what kind of world our gauge theories reveal to us.

A gauge theory's representations are mathematical structures. These may be transformed among themselves while certain features remain the same. Do the representations related by such a gauge transformation merely offer alternative ways of representing the very same situation? If so, then gauge symmetry is a purely formal property since it reflects no corresponding symmetry in nature.

Gauging What's Real describes the representations provided by gauge theories in both classical and quantum physics. Richard Healey defends the thesis that gauge transformations are purely formal symmetries of almost all the classes of representations provided by each of our theories of fundamental forces. He argues that evidence for classical gauge theories of forces (other than gravity) gives us reason to believe that loops rather than points are the locations of fundamental properties. In addition to exploring the prospects of extending this conclusion to the quantum gauge theories of the Standard Model of elementary particle physics, Healey assesses the difficulties faced by attempts to base such ontological conclusions on the success of these theories."

Lakatoso apdovanojimas (Lakatos Award in Philosophy of Science) - tai 10 000 svarų apdovanojimas už svarų indėlį į mokslo filosofiją (vertinamos knygos anglų kalba per paskutinius 5 metus ir pati mokslo filosofija traktuojama plačiai). Tai apdovanojimas Imre Lakatos (1922-1974) atminimui, buvusiam Londono ekonomikos mokyklos Filosofijos, logikos ir mokslinio metodo departamento profesoriui.

Richard Healey yra straipsnio "Holism and Nonseparability in Physics" autorius Stanfordo filosofijos enciklopedijoje.

Nežinau, kaip fizikai lietuviškai vadina tokius dalykus kaip "gauge theories".

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Mokslo filosofija A-Z

Psillos A-ZNeseniai Edinburgo universiteto leidykla išleido nedidelį šiuolaikinės mokslo filosofijos žodyną "Philosophy of Science A-Z" (apimtis - 280 puslapių), kurio autorius - graikų mokslo filosofas Stathis Psillos. Straipsneliai trumpi, bet labai naudingi greitam susipažinimui ar prisiminimui. Tokia knyga galėtų tapti parankine tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems mokslo filosofijoje. Gerai, kad be pagrindinių terminų ir klasikinių autorių, į žodyną atskirai buvo įtraukti ir kai kurie šiuo metu aktyvūs mokslo filosofai: Alan Musgrave, Nancy Cartwright, Peter Achinstein, Bas van Fraassen, Ian Hacking ir kt. Psillos įvade rašo, kad turėjęs problemų spręsdamas, kuriems filosofams paskirti atskirus straipsnelius. Jis nutarė, kad tokiu būdu reikia įtraukti tik labai įžymius mokslo filosofus, gimusius prieš pasibaigiant Antrajam pasauliam karui (ir čia pat atsiprašo tų, kurie galėjo įsižeisti nepatekę). Nors studentams labai tiktų ir tokie žinynai, kuriuose apibūdinamos jaunesnių, dabar rašančių filosofų mąstymo linijos (per daug nesiaiškinant dėl "įžymumo"). Apie klasikus jau ir taip daug prirašyta.

Tiesa, reikėtų taupiau naudoti vietą knygoje neskiriant tiek dėmesio feministiniams rašiniams bei Sandrai Harding, gavusiai net atskirą straipsnelį (mat kaip "įžymumas" matuojamas...). Tokios nedidelės apimties žodyne vietą derėtų panaudoti reikšmingesniems dalykams. Bet ką padarysi: akademinis klimatas, matyt, autoriams daro savo spaudimą (aišku, tai ne tik šio leidinio problema). Gal dar straipsnelių apie arijų mokslo gerbėjus sulauksime analogiškuose leidiniuose - kaip čia nustatysi, kur sustoti. Bendrai kalbant, kai pradedama globaliai ideologizuoti, belieka remtis šūkiais ir įvairiomis spaudimo priemonėmis.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Tekstai iš Rudolfo Carnapo knygos

Tinklalapyje HIST-ANALYTIC ką tik įdėti rinktiniai tekstai iš žymios Rudolfo Carnapo knygos “Loginė kalbos sintaksė” (1934 m. “Logische Syntax der Sprache”, angliškas vertimas 1937 m. “The Logical Syntax of Language”).

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Rudolfo Carnapo raštai

Rengiamas naujas Rudolfo Carnapo raštų leidimas, į kurį turėtų patekti visi publikuoti filosofiniai darbai. Rinkinyje turėtų būti ir įvadiniai kritiniai straipsniai, ir aiškinančios pastabos. Dabar planuojama išleisti 14 tomų:
I: Early Writings 1922-1927
II: Der logische Aufbau der Welt
III: Pre-Syntax Logic 1927-1934
IV: Anti-Metaphysical Writings 1928-1934
V: Logical Syntax
VI: Logic and Epistemology 1932-1942
VII: Studies in Semantics
VIII: Late Writings 1944-1972 and Symbolic Logic
IX: Inductive Logic 1945-1973
X: Inductive Logic, from Studies in Inductive Logic and Probability
XI: Logical Foundations of Probability
XII: Philosophical Foundations of Physics, and apparatus
XIII: Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, Pt. 1
XIV: Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, Pt. 2

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Knyga “Wrong for the Right Reasons”

Naudinga (bet brangi) knyga iš praeitų metų Springer "Archimedes" serijos - "Wrong for the Right Reasons" (red. Jed Buchwald ir Allan Franklin). Kiek galima spręsti iš bendro knygos aprašymo, šiame rinkinyje nagrinėjami atmesto praeities mokslo epizodai keliant klausimą, ar klaidingas mokslas visada buvo ir blogas mokslas? Atsakymas - neigiamas.

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2005

Londono ekonomikos mokykla pranešė, kad 2005 m. Lakatoso apdovanojimas mokslo filosofijoje (Lakatos Award in Philosophy of Science 2005) suteikiamas Jim'ui Woodward'ui už knygą "Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation" (Oxford University Press, 2003), kurioje plėtojama intervencionistinė (manipuliacinė) priežastingumo ir aiškinimo samprata. Apdovanojimo paskaitą Jim Woodward skaitys gegužės 4 d. (Old Theatre, London School of Economics).

Lakatoso 10 000 svarų apdovanojimas skiriamas už svarų indėlį į mokslo filosofiją (vertinamos knygos anglų kalba per paskutinius 5 metus). 2006 m. nominacijos Lakatoso apdovanojimui teikiamos iki šių metų balandžio 24 d.

Jim Woodward dirba Kalifornijos technologijos institute.

Posted in tekstai | Tagged , , , | Leave a comment

Knyga apie piktnaudžiavimus Gödelio teoremomis

Kadangi filosofijos koridoriuose galima išgirsti neįtikėtinų pasinaudojimų Gödelio darbais, norėčiau atkreipti dėmesį į šių metų viduryje išėjusią knygą apie piktnaudžiavimus Gödelio nepilnumo teoremomis - tai Torkelio Franzeno "Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse". Nurodytoje svetainėje yra ir keletas knygos recenzijų. Torkel Franzen yra gerai susipažinęs su tokiais piktnaudžiavimais - jis jau daug metų bando taisyti "gödeliškuosius" nesusipratimus dalyvaudamas diskusijų grupėse, pavyzdžiui, sci.logic. Su knygos įvadu galima susipažinti Torkelio Franzeno svetainėje; čia galima rasti ir keletą pastebėjimų apie Gödelio teoremas, taip pat linksmą istoriją apie tai, kaip įnirtingai Gödelis ruošėsi interviu dėl Amerikos pilietybės logiškai-teisiškai analizuodamas JAV konstituciją.

Vienas iš tokių piktnaudžiavimų, pavyzdžiui, yra Freemano Dysono bandymas pasinaudoti Gödelio teorema argumentuojant, kad "fizika yra neišsemiama". Įdomu tai, kad po Solomono Fefermano kritinių pastabų Dysonas lyg ir pripažino, kad perlenkė lazdą.

Beje, dar svaigesni piktnaudžiavimai yra paminėti Alano Sokalo ir Jeano Bricmonto knygos "Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science" XI skyriuje.

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Knyga apie eksperimentinės ekonomikos metodologiją

Rugpjūčio mėnesį pasirodė "Methodology of Experimental Economics", kurios autorius - Francesco Guala iš Exeterio universiteto. Knyga parašyta daugiau iš mokslo filosofijos pusės. Kaip teigia pats autorius, knygos tikslas - parodyti, kad metodologijos dalykai yra svarbūs eksperimentiniams ekonomistams ir kad mokslo filosofai gali pasimokyti iš eksperimentinės ekonomikos.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Nauja knyga apie filosofines mokslinių duomenų (evidence) teorijas

Šių metų viduryje išleistas gražus straipsnių rinkinys "Scientific Evidence: Philosophical Theories and Applications". Rinkinio redaktorius - Peter Achinstein, seniai dirbantis šioje mokslo filosofijos srityje. Straipsnių autoriai: Peter Achinstein, Steven Gimbel, Gary Hatfield, Frederick M. Kronz, Helen Longino, Deborah G. Mayo, Amy L. McLaughlin, John Norton, Lawrence M. Principe, Richard Richards, Alex Rosenberg, Sherrilyn Roush, Laura J. Snyder, Kent Staley.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment

Pirmasis mokslo filosofijos vadovėlis lietuviškai

Džiugu pranešti, kad neseniai pasirodė pirmasis mokslo filosofijos vadovėlis lietuvių kalba - tai Alano Chalmerso "Kas yra mokslas?" (originalo kalba skamba žaismingiau "What Is This Thing Called Science?"). Nors klausimas, kuris vadovėlis būtų geriausias, yra beveik beviltiškas, neabejotina štai kas: šis aiškus ir elementarus įvadas puikiai pasitarnaus dėstantiems mokslo filosofiją Lietuvoje (jeigu tokių dar liko). Visgi su apgalvotu atsargumu derėtų žvelgti ypač į 11-tą skyrių, kuris mažų mažiausiai gali klaidinti skaitytoją (šia tema gal dar bus proga pasisakyti).

Labai pamokantis (nemažiau už patį vadovėlį) buvo recenzijų simpoziumas, skirtas šiai knygai (Review Symposium on Alan Chalmers' What is This Thing Called Science?). Dalyvavo John Worrall, Deborah G. Mayo, J. J. C. Smart, Barry Barnes; Alan Chalmers atsakė į recenzijas. Vertas apmąstymo ne tik pasišnekėjimas, bet ir nesusišnekėjimas. Ieškotinas čia: "Metascience", Volume 9, Number 2, July 2000, pp. 172-203.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Laukiama naujos enciklopedijos

Šių metų pabaigoje turėtų pasirodyti dviejų tomų mokslo filosofijos enciklopedija ("The Philosophy of Science: An Encyclopedia", Routledge Press) - redaguoja Jessica Pfeifer ir Sahotra Sarkar. Apie 150 gana ilgų straipsnių (3000-7500 žodžių) pristatys pagrindinius mokslo filosofijos terminus ir klasikus. Disciplininiu požiūriu apimamos tiek bendrosios mokslo filosofijos, tiek atskirų mokslų (fizika, biologija, chemija, psichologija, statistika, socialiniai mokslai) filosofijos pamatinės idėjos. Su enciklopedijos turiniu galima susipažinti štai čia.

Matome, kad tarp enciklopedijos straipsnių kažkaip pateko ir komiškoji "feministinė mokslo filosofija". (Kitame leidime gal net sulauksime ir maskulinistinės mokslo filosofijos :)) Visgi enciklopedijos autorių lygis leidžia tikėtis, kad kiti straipsniai priklauso universaliai mokslo filosofijai.

Pasirausus Internete jau galima rasti vieną kitą straipsnį, kuris (galbūt pataisytas) turėtų pasirodyti minėtoje enciklopedijoje, pavyzdžiui (tai nuorodos į pdf failus) "Biologinė informacija" (Stephen Downes), "Instrumentalizmas" (Kyle Stanford) ar "Numatymas" (Kyle Stanford).

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment