Tag Archives: mokslo filosofijos institucijos

Naujas mokslo filosofijos žurnalas

Tarptautinės mokslo filosofijos istorijos draugija (HOPOS) turi jau ir savo žurnalą "HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science". Leidykla - University of Chicago Press. Pirmas numeris planuojamas 2011 m. pavasarį. Šiuo metu redaktorė - Rose‐Mary Sargent (Merrimack College).

Posted in įvairūs | Tagged , | Leave a comment

EPSA 09

EPSA09poster2009 m. spalio 21-24 d. Vrije universitete Amsterdame vyks antroji Europos mokslo filosofijos asociacijos konferencija. Tarp kviestinių kalbėtojų yra Martin Carrier (Bielefeld), Mary Morgan (London), Elliott Sober (Madison). Pranešimo santrauką (reikia ir ilgos, ir trumpos santraukos) galima siųsti iki 2009 m. sausio 15 d. Konferencija apima visas mokslo filosofijos sritis.

Šiuo metu Europos mokslo filosofijos asociacijos (The European Philosophy of Science Association - EPSA) vykdančiojo komiteto prezidentas yra Stathis Psillos (Athens), viceprezidentas - Stephan Hartmann (Tilburg).

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Mokslo filosofijos asociacijos susitikimas-2008

Už kelių dienų (2008 m. lapkričio 6-8 d.) Pitsburge įvyks 21-oji Mokslo filosofijos asociacijos konferencija (PSA 2008). Visada įdomu pažvelgti į šio, ko gero, solidžiausio mokslo filosofų renginio programą, esančią konferencijos tinklalapyje. Atvyksta filosofų ir iš Europos: David Wallace (Oxford), Maarten van Dyck (Ghent), Tarja Knuuttila (Helsinki), Justin Biddle (Bielefeld), Miklos Redei (LSE), Ilkka Niiniluoto (Helsinki), Jan Sprenger (Tilburg), Alban Bouvier (Ecole Normale Superieure), John Worrall (LSE), Uljana Feest (Technische Universität Berlin), Jeremy Howick (LSE), Stathis Psillos (Athens) ir t.t. Pranešimų tekstų galima tikėtis PhilSci archyve (jau dabar kai kurie yra).

Matau, Johnas Worrallas skaito pranešimą "Evidence and General Rules: A Response to Achinstein, Norton, and Kelly" - idomu, įdomu...

Mokslo filosofijos asociacijos (PSA) prezidentas dabar yra Larry Sklar (University of Michigan), o President-Elect - Nancy Cartwright (London School of Economics/UC-San Diego). PSA valdyba: Craig Callender, Heather Douglas, Alan Hajek, Sandra Mitchell.

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Europos mokslo filosofijos asociacija

Neseniai įkurta Europos mokslo filosofijos asociacija (The European Philosophy of Science Association - EPSA). Iki pirmosios generalinės asamblėjos asociaciją koordinuoja įkūrimo vykdantysis komitetas, kuriam priklauso šie nariai:
Henk de Regt, Amsterdamas (narys)
Mauro Dorato, Roma (vice-iždininkas)
Maria Carla Galavotti, Bolonija (narys)
Stephan Hartmann, Londonas (narys)
Berna Kilinc, Istanbulas (narys)
Stathis Psillos, Atėnai (sekretorius)
Miklos Redei, Budapeštas (iždininkas)
Matti Sintonen, Helsinkis (prezidentas)
Friedrich Stadler, Viena (vice-prezidentas)
Mauricio Suarez, Madridas (vice-sekretorius)

Nario mokestis - 40 eurų, nariams-sponsoriams - 400 eurų, studentams - 20 eurų.

Posted in įvairūs | Tagged | Leave a comment

Mokslo filosofijos asociacijos susitikimas-2006

Šiuo metu Vankuveryje (Britų Kolumbija, Kanada) vyksta eilinė Mokslo filosofijos asociacijos konferencija (PSA 2006). Konferencijos tinklalapyje pateikta programa su nuorodomis į kai kuriuos pranešimus, patalpintus PhilSci archyve.

Beje, Mokslo filosofijos asociacijos (PSA) prezidentas dabar yra Brian Skyrms (University of California, Irvine), o President-Elect - Larry Sklar (University of Michigan). PSA valdyba: Noretta Koertge, Mary Morgan, Kenneth Schaffner, Wolfgang Spohn.

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment

Naujas “Philosophy of Science” redaktorius

Neseniai pasikeitė žurnalo "Philosophy of Science" vyriausiasis redaktorius: iš Norettos Koertge šį darbą perėmė Michael Dickson iš Pietų Karolinos universiteto (University of South Carolina). Iš viso reikia pastebėti, kad pastaraisiais metais Pietų Karolinos universiteto filosofijos departamente gerokai sustiprėjo mokslo filosofijos pajėgos - profesūros sąrašą galima rasti čia. Departamentui vadovauja Davis Baird (gal nepakenks pasakyti, kad 1981 m. apsigynęs disertaciją Iano Hackingo vadovaujamas). Beje, čia dirba (Distinguished Professor Emeritus) ir Amerikos filosofijos tyrinėtojas Ignas K. Skrupskelis.

Posted in įvairūs | Tagged , | Leave a comment

Mokslo filosofijos asociacijos susitikimas-2004

Neseniai (2004 m. lapkričio 18-20 d.) Austine (Texas) įvyko 19-tas kasdvimetinis Mokslo filosofijos asociacijos susitikimas (PSA 2004), beje, kartu su kasmetiniu Mokslo istorijos draugijos susitikimu. Konferencijos svetainėje galima rasti nuorodas į kai kuriuos pranešimus. O pradedantiesiems būtų naudinga peržvelgti sesijų temas bei pranešimų pavadinimus - vien tai leistų susidaryti vaizdą, kuo užsiima šiuolaikinė mokslo filosofija. Beje, Mokslo filosofijos asociacijos (PSA) prezidentu dabar yra Elliott Sober iš Wisconsino universiteto.

Posted in konferencijos | Tagged , | Leave a comment