Tag Archives: matematikos filosofija

Aritmetika nesvyruoja

Pasakojama, kad gavęs iš Bertrando Russello laišką su žymiuoju paradoksu Gottlob Frege atsakydamas taip parašė (o tuo metu buvo ruošiamasi spausdinti jo "Grundgesetze der Arithmetik" antrąjį tomą): "Aritmetika svyruoja". Verta pagalvoti apie tai, kad kai Freges pagrindų paieškos svyruoja, elementarioji aritmetika su įprastais (fundamentaliais) taikymais stovi visiškai tvirtai ir nesvyruoja.

Posted in idėjos | Tagged , | Leave a comment

John Cleary (1949-2009)

Balandžio 12 d. mirė John Cleary, daugelio darbų apie Platoną, Aristotelį, neoplatonizmą (taip pat ir antikinę matematikos filosofiją) autorius.

Besidomintiems Aristotelio požiūriu į matematiką praverstų jo knyga "Aristotle and Mathematics: Aporetic Method in Cosmology and Metaphysics".

Papildymas: štai tekstas, skirtas John Cleary atminimui.

Posted in netektys | Tagged , , | Leave a comment

Konferencija apie Wittgensteino matematikos filosofiją

Kento universitete rytoj prasideda trumpa konferencija apie Wittgensteino matematikos filosofiją - tema dėl kurios konsensuso dar nesimato. Kaip pastebi Juliet Floyd, Wittgensteino matematikos filosofija yra menkiausiai suprasta jo raštų dalis. Nors prisiminus masinį rėmimasį Wittgensteino vardu visomis progomis ne taip aišku pasidaro ir dėl kitų jo rašto dalių.

Posted in konferencijos | Tagged , , | Leave a comment