Tag Archives: biologijos filosofija

Lakatoso apdovanojimas 2010

2010 m. 10 000 svarų Lakatoso apdovanojimą už indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Peter Godfrey-Smith (Harvard University) už knygą "Darwinian Populations and Natural Selection" (Oxford University Press, 2009). Kaip ir praeitais metais apdovanota knyga yra iš biologijos filosofijos srities.

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"In 1859 Darwin described a deceptively simple mechanism that he called "natural selection," a combination of variation, inheritance, and reproductive success. He argued that this mechanism was the key to explaining the most puzzling features of the natural world, and science and philosophy were changed forever as a result. The exact nature of the Darwinian process has been controversial ever since, however. Godfrey-Smith draws on new developments in biology, philosophy of science, and other fields to give a new analysis and extension of Darwin's idea. The central concept used is that of a "Darwinian population," a collection of things with the capacity to undergo change by natural selection. From this starting point, new analyses of the role of genes in evolution, the application of Darwinian ideas to cultural change, and "evolutionary transitions" that produce complex organisms and societies are developed. Darwinian Populations and Natural Selection will be essential reading for anyone interested in evolutionary theory."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje randame šios knygos recenziją.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2009

2009 m. Lakatoso apdovanojimą už svarų indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Samir Okasha (Bristol University) už knygą iš biologijos filosofijos "Evolution and the Levels of Selection" (Oxford University Press, 2006). Kaip tradiciškai būna, Samir Okasha skaitys apdovanojimo paskaitą (šių metų gegužės 11 d. Wolfson Theatre, London School of Economics).

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"Does natural selection act primarily on individual organisms, on groups, on genes, or on whole species? Samir Okasha provides a comprehensive analysis of the debate in evolutionary biology over the levels of selection, focusing on conceptual, philosophical and foundational questions. A systematic framework is developed for thinking about natural selection acting at multiple levels of the biological hierarchy; the framework is then used to help resolve outstanding issues. Considerable attention is paid to the concept of causality as it relates to the levels of selection, in particular the idea that natural selection at one hierarchical level can have effects that 'filter' up or down to other levels. Unlike previous work in this area by philosophers of science, full account is taken of the recent biological literature on 'major evolutionary transitions' and the recent resurgence of interest in multi-level selection theory among biologists. Other biological topics discussed include Price's equation, kin and group selection, the gene's eye view, evolutionary game theory, outlaws and selfish genetic elements, species and clade selection, and the evolution of individuality. Philosophical topics discussed include reductionism and holism, causation and correlation, the nature of hierarchical organization, and realism and pluralism."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje yra šios knygos recenzija.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Netektis: Ernst Mayr 1904-2005

Ernst MayrŠių metų vasario 3 d. sulaukęs 100 metų mirė Ernst Mayr (g. 1904), vienas iš pagrindinių XX a. evoliucijos biologų, gamtininkas (naturalist), vadinamas "dvidešimtojo amžiaus Darwinu", be to, palikęs pėdsaką biologijos filosofijoje ir biologijos istorijoje. Daugiau kaip 700 straipsnių ir 20 knygų autorius, tarp kurių tokie klasikiniai veikalai kaip "Sistematika ir rūšių kilmė" (1942) bei "Gyvūnų rūšys ir evoliucija" (1963). Šalia Dobzhansky ir Simpsono, jo darbai XX a. viduryje vedė prie sintetinės evoliucijos teorijos (neodarvinizmo), sujungusios evoliucijos teoriją ir genetiką. Jis buvo šiuolaikinės speciacijos ("išsirūšiavimo"), t.y. naujų rūšių atsiradimo, sampratos kūrėjas. Atėjęs į teorinę biologiją iš gamtininkų (naturalists), Ernst Mayr dažnai pabrėždavo gamtininko patyrimo svarbą biologijoje. (Mokslo filosofams, norintiems suprasti stebėjimo svarbą moksle, labai pravartu būtų apmąstyti gamtininkų darbą.) Platesniame kontekste jis pasisakė už neredukcinį organizminės biologijos statusą ir bendrai už biologijos autonomiškumą.Norintys paskaityti biologijos filosofo Michaelo Ruse'o eulogiją, skirtą Ernstui Mayrui, pažiūrėkite čia, o čia straipsnis netekties proga iš "Harvard University Gazzete" (Ernst Mayr buvo Harvardo universiteto zoologijos profesorius). O štai čia galite rasti Ernsto Mayro mokslinius prisiminimus, sulaukus jam 100 metų amžiaus.

Ačiū Pauliui už tai, kad atkreipė dėmesį į šią mano praleistą žinią.

Nuotrauka paimta iš "The the Academy of Achievement".

Posted in netektys | Tagged , | Leave a comment