Tag Archives: Alan Chalmers

Bibliografinė pastaba apie Worrallo-Laudano ginčą

Kadangi atsirado šioks toks susidomėjimas, pateikiu trumpą bibliografinę pastabą apie Johno Worrallo ir Larry Laudano ginčą dėl Laudano pasiūlyto retikuliacinio mokslo kaitos modelio - ar yra nekintami metodologiniai principai ir ar nekintamų metodologinių principų nebuvimas veda į episteminį reliatyvizmą. Žinoma, ginčas turėjo priešistoriją ir vėliau buvo jos atgarsių, bet čia tik pateikiu nuorodas į pagrindinius straipsnius, susijusius su šiuo ginču. Esminis ginčas prasidėjo, kai Johnas Worrallas išspausdino Laudano knygos "Science and Values" (Laudan, Larry (1984), Science and Values. Berkeley: University of California Press) recenziją: Worrall, John (1988), "The Value of a Fixed Methodology", British Journal for the Philosophy of Science 39, p. 263-275. Larry Laudano atsakymas: Laudan, Larry (1989), "If It Ain't Broke, Don't Fix It", British Journal for the Philosophy of Science 40, p. 369-375. Johno Worrallo atsakymas: Worrall, John (1989), "Fix it and be Damned: A Reply to Laudan", British Journal for the Philosophy of Science 40, p. 376-388.

Straipsnių galima ieškoti JSTOR straipsnių archyve. JSTOR iš viso yra neįkainuojamas šaltinis senesniems straipsniams. Žinau, kad ši akademinė straipsnių bazė yra Vilniaus universiteto bibliotekoje (deja, prisijungti iš namų slaptažodžiai suteikiami tik VU bendruomenės nariams, o mano institutas jai nepriklauso).

Vėliau Worrallas parašė su tuo susijusį straipsnį "Two Cheers for Naturalised Philosophy of Science--Or: Why Naturalised Philosophy of Science Is Not the Cat's Whiskers" (Science and Education, Volume 8, Number 4, July 1999, p. 339-361). Minėto ginčo atgarsių galima pastebėti neseniai lietuviškai pasirodžiusios Alano Chalmerso knygos "What Is This Thing Called Science?" (trečias leidimas) 11-tame skyriuje (Chalmers, Alan F. (2005). Kas yra mokslas? Vilnius: Apostrofa) bei recenzijų simpoziume, skirtam šiai knygai ("Review Symposium on Alan Chalmers’ What is This Thing Called Science", Metascience, Volume 9, Number 2, July 2000, p. 172-203).

Prie šio ginčo dar turėčiau grįžti šiame tinklaraštyje arba straipsnyje arba knygoje, jeigu iki tokio dalyko prieisiu (silpnoji disjunkcija).

Posted in idėjos | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Pirmasis mokslo filosofijos vadovėlis lietuviškai

Džiugu pranešti, kad neseniai pasirodė pirmasis mokslo filosofijos vadovėlis lietuvių kalba - tai Alano Chalmerso "Kas yra mokslas?" (originalo kalba skamba žaismingiau "What Is This Thing Called Science?"). Nors klausimas, kuris vadovėlis būtų geriausias, yra beveik beviltiškas, neabejotina štai kas: šis aiškus ir elementarus įvadas puikiai pasitarnaus dėstantiems mokslo filosofiją Lietuvoje (jeigu tokių dar liko). Visgi su apgalvotu atsargumu derėtų žvelgti ypač į 11-tą skyrių, kuris mažų mažiausiai gali klaidinti skaitytoją (šia tema gal dar bus proga pasisakyti).

Labai pamokantis (nemažiau už patį vadovėlį) buvo recenzijų simpoziumas, skirtas šiai knygai (Review Symposium on Alan Chalmers' What is This Thing Called Science?). Dalyvavo John Worrall, Deborah G. Mayo, J. J. C. Smart, Barry Barnes; Alan Chalmers atsakė į recenzijas. Vertas apmąstymo ne tik pasišnekėjimas, bet ir nesusišnekėjimas. Ieškotinas čia: "Metascience", Volume 9, Number 2, July 2000, pp. 172-203.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment