Svarbios grakščios mintys

 • "Keeping an open mind is virtue - but not so open that your brains fall out."
  "Būti atviro proto yra privalumas, bet ne tiek atviro, kad tavo smegenys iškristų."
  autorius nežinomas, bet dažniausiai cituojamas kosminių įrengimų inžinierius James Oberg
 • "the possibility of doubt is not a reason for doubt"
  "abejonės galimybė nėra pagrindas abejoti"
  mokslo filosofas Dudley Shapere ("The Character of Scientific Change")
 • "Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir."
  "Abejoti viskuo ar viskuo tikėti - tai du vienodai patogūs sprendimai; ir vienas, ir kitas išvaduoja mus nuo mąstymo."
  matematikas, fizikas ir mokslo filosofas Henri Poincaré ("La Science et l'hypothèse")
 • "We learned, in short, how to learn and think about nature."
  "Trumpai tariant, mes išmokome, kaip sužinoti ir mąstyti apie gamtą."
  mokslo filosofas Dudley Shapere ("Evolution and Continuity in Scientific Change")
 • "Понять немотивированное определение невозможно, но это не останавливает преступных алгебраистов-аксиоматизаторов."
  "Suprasti nemotyvuotą apibrėžimą neįmanoma, bet tai nestabdo nusikaltėliškų algebristų-aksiomatizuotojų."
  matematikas Vladimir Arnold ("О преподавании математики")

Comments are closed.