Mokslo filosofijos problemos

Pastaba: tai darbinis sąrašas, nepretenduojantis į pilnumą

1. Bendroji mokslo filosofija:

 • Mokslo kaita: (ne)bendramatiškumas, pokyčių racionalumas, mokslo pažanga, pesimistinė metaindukcija
 • Mokslas ir pseudomokslas
 • Mokslinis aiškinimas ir priežastingumas: dedukcinis požiūris, kauzalinis požiūris, pragmatinis požiūris
 • Mokslinis realizmas ir empirizmas: loginis pozityvizmas, konstruktyvusis empirizmas vs. mokslinis realizmas
 • Teorijos ir duomenys (evidence): Duhemo-Quine'o neapibrėžtumo tezė, patvirtinamumas, indukcija, falsifikacija ir hipotetinis-dedukcinis modelis, bejesianistai ir antibejesianistai
 • Teorijos ir modeliai
 • Stebėjimas, eksperimentas ir teorija: pavaldumo klausimas, naujasis eksperimentizmas
 • Natūralizmas
 • Teorijų redukcija ir mokslo vieningumas

2. Fizikos filosofija:

 • Kvantinės mechanikos problemos
 • Erdvė ir laikas
 • Reliatyvumo teorijos problemos
 • Determinizmas ir indeterminizmas

3. Biologijos filosofija:

 • Biologijos teorijų redukcija
 • Funkcinis aiškinimas
 • Evoliucinės teorijos problemos

4. Matematikos filosofija:

 • Matematikos pagrindai
 • Matematinių teiginių statusas
 • Matematikos taikomumas

5. Psichologijos filosofija => link kognityvinių mokslų ir sąmonės filosofijos

6. Socialinių mokslų filosofija:

 • Socialinis aiškinimas
 • Socialinių mokslų specifika ir galimybės
 • Dėsningumai

Comments are closed.