Category Archives: tekstai

Ruošiama “Essays in the Philosophy of Chemistry”

Essays in the Philosophy of ChemistryOxford University Press ruošia naują straipsnių rinkinį chemijos filosofijos temomis "Essays in the Philosophy of Chemistry" (red. Eric Scerri ir Grant Fisher). Bus išleista vėliau šiais metais. Sprendžiant iš turinio laukia įdomus skaitinys.

Tarp kitko, paskutinis straipsnis parašytas estų mokslo filosofo Reino Vihalemmo (deja, a.a.).

Nesu "philosophy of X" daugėjimo šalininkas, bet chemijos filosofijoje atsiranda svarbių temų, o ir autorių.

Posted in tekstai | Tagged , , , , , | Leave a comment

Virtualus numeris apie Thomą Kuhną

Thomo Kuhno tyrinėjimams pravers laisvai prieinamas žurnalo "The British Journal for the Philosophy of Science" virtualus numeris, sudarytas iš senesnių klasikinių straipsnių.

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Iano Hackingo mokslo filosofijos vadovėlis

Hacking Representing and InterveningVienas iš žavių mokslo filosofijos vadovėlių - tai kanadiečių filosofo Iano Hackingo "Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science" (turi daug leidimų, o pirmą kartą išleistas 1983 m.). Knyga reikšminga ne tik turinio, bet ir stiliaus prasme. Pritariu tiems, kurie pataria tai perskaityti visiems rimčiau kimbantiems į mokslo filosofiją, o ir nekimbantiems praverstų. Tiesa, vadovėlis yra parašytas tokia maniera, kad tie, kurie su tais dalykais nebuvo susidūrę, gali kai ko nesuprasti. Gali tekti derinti su kitu, labiau standartiniu vadovėliu. Arba galima tikėtis, kad dėstytojas pakomentuos keblesnes vietas - tam dėstytojas ir yra. Kaip Ianas Hackingas paaiškina pratarmėje, tai įvadinė knyga, bet "įvadinis" nereiškia "supaprastintas" - įvadinės temos turi būti pakankamai aiškios ir rimtos, kad patrauktų naujokų dėmesį, ir pakankamai dygios, kad sukeltų susidomėjimą tų, kurie jau seniai mąsto apie tai (p. XV).

Ypatingai vertinga yra antroji dalis - dalis apie eksperimentus, kurie taip ilgai mokslo filosofų buvo ignoruojami, kaip jis pats sako. Reikia pabrėžti, kad kalbos apie nekorektišką eksperimentinės mokslo dalies ignoravimą ar sumenkinimą (teorizavimo atžvilgiu) buvo labai prasmingos 1983 m., kai knyga buvo išleista, bet nuo to laiko situacija pasikeitė - filosofinių knygų ir straipsnių apie ekperimentus moksle pasipylė kaip iš gausybės rago. Kaip tik Ianas Hackingas ir buvo vienas iš pagrindinių naujojo eksperimentalizmo judėjimo mokslo filosofijoje įkvėpėju.

Neabejoju, kad knygos antrąją dalį su įdomumu perskaitytų ir gamtos mokslo žmonės - tai labai originali dalis. Beje, Hackingas daug išmoko iš eksperimentatoriaus Francis Everitto, kurį jis apibūdino kaip "talentingą eksperimentatorių su plačiais istoriniais interesais" (p. VII). Kai kurie poskyriai yra netgi pažymėti raide "E" dėl esminės Everitto įtakos.

Planuoju, kad šiame tinklaraštyje paminėsiu kai kuriuos pastebėjimus iš "Representing and Intervening", ypač antrosios dalies. Tarp kitko, pats Hackingas įvade sako, kad knygą galima būtų pradėti nuo antrosios dalies.

Susiję užrašai:
Pasiruošimas konferencijai

Posted in tekstai | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mano straipsniai

Pagaliau sudėjau daugumą savo straipsnių "mokslo filosofijos tekstų" puslapyje: vieni straipsniai svaresni, kiti mažiau svarūs - taip paprastai jau būna. Bet svarbiausi straipsniai dar neparašyti. Tik neklauskite, kad jie bus parašyti - to niekas nežino, nebent deivės :) Daug dalykų reikia apgalvoti ir pergalvoti.

Jeigu rasiu, dar įdėsiu Alano Chalmerso mokslo filosofijos vadovėlio "Kas yra mokslas?" recenziją, bet ten labai nedidelis tekstas (kažkur pasimetė).

Į savo filosofijos biblioteką vėliau įdėsiu dar keletą tekstų, ir ne tik mokslo filosofijos, aišku, jei autoriai sutiks ir nebus kitų teisinių problemų.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment

Žurnalo “Synthese” numeris apie mokslinį realizmą

Išleistas naujas specialus žurnalo "Synthese" numeris (Vol. 180, No. 2, May 2011), skirtas mokslinio realizmo problemoms. Kviestiniai redaktoriai - Gerhard Schurz ir Ioannis Votsis. Numerio pavadinimas - "Scientific Realism Quo Vadis? Theories, Structures, Underdetermination and Reference". Surinkti straipsniai parašyti 2008 m. balandžio 10-12 d. Diuseldorfo universitete organizuoto seminaro pranešimų pagrindu.

Susiję užrašai:
Seminaras apie realizmą ir empirinį neapibrėžtumą

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Labai trumpas įvadas į Aristotelio tyrinėjimus

Neturintiems gilesnių žinių apie Aristotelį ir norintiems trumpo įvado į visą Aristotelio intelektualinę veiklą labai rekomenduočiau šią knygą: Jonathan Barnes "Aristotle: A Very Short Introduction" (2000). Tai lakoniškas, aiškus ir paprastas įvadas; svarbu ir tai, kad autorius pateikia visuminį Aristotelio tyrinėjimų vaizdą (ne tik grynai filosofinių). Taip tampa aiškesnė jo vieta mokslo istorijoje.

Vilniaus universiteto bibliotekoje yra senesnis šios knygos leidimas (1992 m.), kuris vadinasi tiesiog "Aristotle".

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2010

2010 m. 10 000 svarų Lakatoso apdovanojimą už indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Peter Godfrey-Smith (Harvard University) už knygą "Darwinian Populations and Natural Selection" (Oxford University Press, 2009). Kaip ir praeitais metais apdovanota knyga yra iš biologijos filosofijos srities.

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"In 1859 Darwin described a deceptively simple mechanism that he called "natural selection," a combination of variation, inheritance, and reproductive success. He argued that this mechanism was the key to explaining the most puzzling features of the natural world, and science and philosophy were changed forever as a result. The exact nature of the Darwinian process has been controversial ever since, however. Godfrey-Smith draws on new developments in biology, philosophy of science, and other fields to give a new analysis and extension of Darwin's idea. The central concept used is that of a "Darwinian population," a collection of things with the capacity to undergo change by natural selection. From this starting point, new analyses of the role of genes in evolution, the application of Darwinian ideas to cultural change, and "evolutionary transitions" that produce complex organisms and societies are developed. Darwinian Populations and Natural Selection will be essential reading for anyone interested in evolutionary theory."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje randame šios knygos recenziją.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2009

2009 m. Lakatoso apdovanojimą už svarų indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Samir Okasha (Bristol University) už knygą iš biologijos filosofijos "Evolution and the Levels of Selection" (Oxford University Press, 2006). Kaip tradiciškai būna, Samir Okasha skaitys apdovanojimo paskaitą (šių metų gegužės 11 d. Wolfson Theatre, London School of Economics).

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"Does natural selection act primarily on individual organisms, on groups, on genes, or on whole species? Samir Okasha provides a comprehensive analysis of the debate in evolutionary biology over the levels of selection, focusing on conceptual, philosophical and foundational questions. A systematic framework is developed for thinking about natural selection acting at multiple levels of the biological hierarchy; the framework is then used to help resolve outstanding issues. Considerable attention is paid to the concept of causality as it relates to the levels of selection, in particular the idea that natural selection at one hierarchical level can have effects that 'filter' up or down to other levels. Unlike previous work in this area by philosophers of science, full account is taken of the recent biological literature on 'major evolutionary transitions' and the recent resurgence of interest in multi-level selection theory among biologists. Other biological topics discussed include Price's equation, kin and group selection, the gene's eye view, evolutionary game theory, outlaws and selfish genetic elements, species and clade selection, and the evolution of individuality. Philosophical topics discussed include reductionism and holism, causation and correlation, the nature of hierarchical organization, and realism and pluralism."

Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje yra šios knygos recenzija.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Lakatoso apdovanojimas 2008

Londono ekonomikos mokykla pranešė, kad 2008 m. Lakatoso apdovanojimas suteikiamas Richard'ui Healey (University of Arizona) už knygą "Gauging What's Real: The Conceptual Foundations of Gauge Theories" (Oxford University Press, 2007). Apdovanojimo paskaitą Richard Healey skaitys šių metų gegužės 14 d. (Old Lecture Theatre, London School of Economics).

Knygos santrauka (iš leidyklos tinklalapio):
"Gauge theories have provided our most successful representations of the fundamental forces of nature. How, though, do such representations work? Interpretations of gauge theory aim to answer this question. Through understanding how a gauge theory's representations work, we are able to say what kind of world our gauge theories reveal to us.

A gauge theory's representations are mathematical structures. These may be transformed among themselves while certain features remain the same. Do the representations related by such a gauge transformation merely offer alternative ways of representing the very same situation? If so, then gauge symmetry is a purely formal property since it reflects no corresponding symmetry in nature.

Gauging What's Real describes the representations provided by gauge theories in both classical and quantum physics. Richard Healey defends the thesis that gauge transformations are purely formal symmetries of almost all the classes of representations provided by each of our theories of fundamental forces. He argues that evidence for classical gauge theories of forces (other than gravity) gives us reason to believe that loops rather than points are the locations of fundamental properties. In addition to exploring the prospects of extending this conclusion to the quantum gauge theories of the Standard Model of elementary particle physics, Healey assesses the difficulties faced by attempts to base such ontological conclusions on the success of these theories."

Lakatoso apdovanojimas (Lakatos Award in Philosophy of Science) - tai 10 000 svarų apdovanojimas už svarų indėlį į mokslo filosofiją (vertinamos knygos anglų kalba per paskutinius 5 metus ir pati mokslo filosofija traktuojama plačiai). Tai apdovanojimas Imre Lakatos (1922-1974) atminimui, buvusiam Londono ekonomikos mokyklos Filosofijos, logikos ir mokslinio metodo departamento profesoriui.

Richard Healey yra straipsnio "Holism and Nonseparability in Physics" autorius Stanfordo filosofijos enciklopedijoje.

Nežinau, kaip fizikai lietuviškai vadina tokius dalykus kaip "gauge theories".

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Nauja Stanfordo filosofijos enciklopedijoje

Pastaruoju metu Stanfordo filosofijos enciklopedijoje pasirodė nauji straipsniai apie tokius dalykus, susijusius su mokslo filosofija: žmogaus genomo projektas, kombinatorinė logika, kauzalinė sprendimų teorija, Auguste Comte, konstruktyvusis empirizmas, natūralios rūšys, intuicionizmas matematikos filosofijoje, mokslas ir pseudomokslas, natūralizmas matematikos filosofijoje, Hans Reichenbach, pragmatizmas, Henricus Regius, chaosas, biologijos filosofija, natūrali atranka, Kantas ir Hume'as apie priežastingumą, redukcionizmas biologijoje, Ernst Mach, fikcionalizmas matematikos filosofijoje, Dedekindo įnašas į matematikos pagrindus, įrodymų teorijos raida, aiškinimai matematikoje, Hermann von Helmholtz.

Stanfordo filosofijos enciklopedija - labai naudingas šaltinis visose filosofijos srityse ir studentams, ir nestudentams.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment

Tekstai iš HIST-ANALYTIC

Neseniai tinklalapyje HIST-ANALYTIC patalpinta Franko P. Ramsey straipsnis "Theories" (1929), trys įvado skyriai iš Whiteheado ir Russello "Principia Mathematica" (1910) bei Rudolfo Carnapo "Theoretical Concepts in Science" (su išsamiu Stathis Psillos įvadu). Pastarasis tekstas - tai Carnapo paskaitos, skaitytos 1959 m. Amerikos filosofijos asociacijos susitikime Santa Barbaroje, transkriptas.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment

Mokslo filosofijos straipsnių rinktinė iš RIP

Kultūros, filosofijos ir meno instituto biblioteka gavo eilinį vadinamąjį papildomą Karališkojo filosofijos instituto tomą (Royal Institute of Philosophy Supplements) - tai yra žurnalo "Philosophy" priedas (61-mas numeris), kuris skirtas mokslo filosofijai. Šio tomo straipsniai yra paremti paskaitomis, skaitytomis Karališkajame filosofijos institute Londone 2005-2006 metais. Vien jau trumpas autorių ir straipsnių apžvelgimas leidžia tikėtis įdomaus ir stimuliuojančio skaitymo. Štai turinys:

 1. Scientific progress: beyond foundationalism and coherentism (Hasok Chang)
 2. Action at a distance (Robin Le Poidevin)
 3. Lessons from the history of philosophy of science regarding the research assessment exercise (Donald Gillies)
 4. The ravens revisited (Peter Lipton)
 5. What’s the point in scientific realism if we don’t know what’s really there? (Sophie R. Allen)
 6. Miracles and models: why reports of the death of structural realism may be exaggerated (John Worrall)
 7. Counter thought experiments (James R. Brown)
 8. Does physics answer metaphysical questions? (James Ladyman)
 9. Natural kinds: rosy dawn, scholastic twilight (Ian Hacking)
 10. The moral use of technology (James Garvey)
 11. Is simplicity evidence of truth? (Adolf Grunbaum)

Tokių papildomų Karališkojo filosofijos instituto tomų sąrašą galite surasti Keimbridžo universiteto leidyklos tinklalapyje. Ten yra vertingų dalykų. Kai kurios iš tų knygų yra Kultūros, filosofijos ir meno instituto bibliotekoje.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment

Mokslo filosofija A-Z

Psillos A-ZNeseniai Edinburgo universiteto leidykla išleido nedidelį šiuolaikinės mokslo filosofijos žodyną "Philosophy of Science A-Z" (apimtis - 280 puslapių), kurio autorius - graikų mokslo filosofas Stathis Psillos. Straipsneliai trumpi, bet labai naudingi greitam susipažinimui ar prisiminimui. Tokia knyga galėtų tapti parankine tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems mokslo filosofijoje. Gerai, kad be pagrindinių terminų ir klasikinių autorių, į žodyną atskirai buvo įtraukti ir kai kurie šiuo metu aktyvūs mokslo filosofai: Alan Musgrave, Nancy Cartwright, Peter Achinstein, Bas van Fraassen, Ian Hacking ir kt. Psillos įvade rašo, kad turėjęs problemų spręsdamas, kuriems filosofams paskirti atskirus straipsnelius. Jis nutarė, kad tokiu būdu reikia įtraukti tik labai įžymius mokslo filosofus, gimusius prieš pasibaigiant Antrajam pasauliam karui (ir čia pat atsiprašo tų, kurie galėjo įsižeisti nepatekę). Nors studentams labai tiktų ir tokie žinynai, kuriuose apibūdinamos jaunesnių, dabar rašančių filosofų mąstymo linijos (per daug nesiaiškinant dėl "įžymumo"). Apie klasikus jau ir taip daug prirašyta.

Tiesa, reikėtų taupiau naudoti vietą knygoje neskiriant tiek dėmesio feministiniams rašiniams bei Sandrai Harding, gavusiai net atskirą straipsnelį (mat kaip "įžymumas" matuojamas...). Tokios nedidelės apimties žodyne vietą derėtų panaudoti reikšmingesniems dalykams. Bet ką padarysi: akademinis klimatas, matyt, autoriams daro savo spaudimą (aišku, tai ne tik šio leidinio problema). Gal dar straipsnelių apie arijų mokslo gerbėjus sulauksime analogiškuose leidiniuose - kaip čia nustatysi, kur sustoti. Bendrai kalbant, kai pradedama globaliai ideologizuoti, belieka remtis šūkiais ir įvairiomis spaudimo priemonėmis.

Posted in tekstai | Tagged , , | Leave a comment

Tekstai iš Rudolfo Carnapo knygos

Tinklalapyje HIST-ANALYTIC ką tik įdėti rinktiniai tekstai iš žymios Rudolfo Carnapo knygos “Loginė kalbos sintaksė” (1934 m. “Logische Syntax der Sprache”, angliškas vertimas 1937 m. “The Logical Syntax of Language”).

Posted in tekstai | Tagged , | Leave a comment

Straipsniai iš “The Philosophical Review”

Žurnalas "The Philosophical Review" paskelbė iki 2006 m. rugsėjo 27 d. leidžiantis visiems nemokamai prieiti prie visų 2000-2006 m. straipsnių. Tuos, kurie domisi mokslo filosofija, turėtų sudominti straipsniai "Real Realism: The Galilean Strategy" (Philip Kitcher), "Sensitive and Insensitive Causation" (James Woodward), "How Can Instantaneous Velocity Fulfill Its Causal Role?" (Marc Lange), "Contrastive Causation" (Jonathan Schaffer) ir kt., galybė knygų recenzijų. Daug naudingo rastų ir psichikos filosofai.

Posted in tekstai | Tagged | Leave a comment