Pastaba dėl konceptualinės pažangos idėjos

Dėl konceptualinės pažangos idėjos dar norėčiau pridėti tai, kad šios idėjos nereikėtų nei pervertinti, nei nuvertinti. Taip, iš šiuolaikinės perspektyvos žiūrint tai gali atrodyti banalu: visi įpratę, kad įvedamos labai sudėtingos ir abstrakčios matematinės konceptualinės naujovės, kai atsiranda reikalas. Bet mokslo istorijos ir apibendrintos metodologijos požiūriu konceptualinės pažangos idėją verta turėti omenyje. Antai buvo metas, kai buvo visai neaišku, kokiu būdu analizuoti gamtą. Ir net tada, kai kuriant modernaus mokslo pagrindus aiškėjo matematikos svarba, reikėjo rasti konkrečias technikas, kaip tokią analizę efektyviai padaryti. XVII amžius yra ypatingai turtingas šiuo požiūriu periodas. O ir daug vėliau, kai vienos disciplinos klestėjo, kitose buvo metodologinių neaiškumų dėl konceptualinės raidos. Kaip jau esu minėjęs, dar galima pridėti euristinį požiūrį pasimokant iš konceptualinio išradingumo precedentų: kokiais būdais buvo įveikiamos kliūtys, kaip buvo traktuojami neaiškumai dėl naujovių loginių pagrindų ir t.t.

Susiję užrašai:
Galileo Galilėjus ir konceptualinė pažanga
Richard Feynman apie gamtos dėsnius
Mokslo konceptualinė pažanga

This entry was posted in idėjos and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply